Opgaveskrivning
Grammatik - Adverbialled
Skrivemetro HF
 

Adverbialled:

Adverbialled (biled) er en samlebetegnelse for de led, der siger noget mere om omstændighederne – fx noget om måden, tiden, stedet, graden eller årsagen.

Det kan ske med ét ord (et adverbium), flere ord sammen (en præpositionsforbindelse) eller med en ledsætning. Adverbialled markeres med en bølgestreg.


”Erlend Loe skrev hastigt i gæstebogen, inden han forlod selskabet.”Tre adverbialled:

adverbium, der siger noget uddybende om måden, han skrev

præpositionsforbindelse, der siger noget uddybende om stedet, han skrev

ledsætning, der siger noget uddybende om, hvornår han skrevSenest opdateret 01-08-2012


Opskrift

Adverbialled findes ved at spørge til omstændighederne for, fx hvordan/hvornår/hvor/i hvor høj grad/hvorfor noget sker.

Skriftlig formidling

Grammatik
 Hoved- og ledsætninger
  Hovedsætning
  Ledsætning
   Ikke-prøven
 Sætningsled
  Neksus
   Verballed
  Objekt
  Indirekte objekt
  Adverbialled
  Subjektsprædikat
 Kommaregler med...
 Kommahuskeregler
 Flere kommaregler

Faglige genrer

Kommunikation

AbstractSkriftlig_formidling_liniebeskrivelse.htmlGramma_Stninger.htmlGramma_hoved_og_ledstning.htmlGramma_hovedstning.htmlGramma_ledstning.htmlGramma_ikke_prven.htmlGramma_stningsled.htmlGramma_neksus.htmlGramma_verballed.htmlGramma_objekt.htmlGramma_indirekte_objekt.htmlGramma_subjektsprdikat.htmlGramma_kommaregler.htmlGramma_Kommahuskeregler.htmlGramma_flere_kommaregler.htmlFaglige_genrer.htmlKommunikation.htmlAbstract.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15shapeimage_3_link_16shapeimage_3_link_17shapeimage_3_link_18